Aktuellt | Metodsamarbete kring systematiska översikter | Skolforskningsinstitutet

Metodsamarbete kring systematiska översikter

29 Nov 2016

Skolforskningsinstitutet besökte nyligen Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i Oslo för metodsamarbete och erfarenhetsutbyte.

KSU genomför precis som Skolforskningsinstitutet systematiska kunskapsöversikter av utbildningsrelaterade frågor, och är därmed en viktig samarbetspartner för institutet. De två systerorganisationerna träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

oslo_medarbetare_webb

Metodsamarbete kring systematiska översikter, Oslo 2016.

Den 22-23 november var Skolforskningsinstitutets medarbetare inbjudna till KSU i Oslo. Vid besöket gjordes en rad intressanta presentationer, bland annat om hur KSU har arbetat för att utveckla samarbetet med de norska lärarutbildningarna. De fick även ta del av information om hur det norska kunnskapsdepartementet ser på frågor om utbildning på vetenskaplig grund samt hur departementet arbetar för att stödja den praktiknära utbildningsforskningen i Norge.

På agendan stod också metodnära workshops om hur man kan förbättra arbetet med att t.ex. söka och sammanställa utbildningsvetenskaplig forskning som har relevans för de verksamma inom skolan.

Deltog vid mötet gjorde även tyska forskarkollegor samt Udo Michallik, generalsekreterare för tyska rektorskonferensen (KMK). I Tyskland planerar man att starta upp en liknande verksamhet som den som idag bedrivs vid Skolforskningsinstitutet och vid KSU.

Skolforskningsinstitutet på besök i Oslo

Udo Michallik, Sølvi Lillejord och Lena Adamson vid besöket i Oslo.

Skolforskningsinstitutet ser nu fram emot att både fortsätta det nära samarbetet med KSU, och att följa och stötta utvecklingen av en liknande verksamhet i Tyskland.