Aktuellt | Möte med försöksverksamheten | Skolforskningsinstitutet

Möte med försöksverksamheten

27 April 2017

Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.