Aktuellt | Möte om vuxenutbildningens kunskapsbehov | Skolforskningsinstitutet

Möte om vuxenutbildningens kunskapsbehov

26 Januari 2017

Skolforskningsinstitutet har bjudit in lärare, rektorer och forskare till ett möte om vuxenutbildningens kunskapsbehov. Syftet med mötet är att få fram konkreta och verksamhetsnära frågeställningar som handlar om planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Kunskapsbehov som lyfts fram undre mötet kan ligga till grund för en framtida systematisk översikt.