Aktuellt | Myndighetschef Lena Adamson begär entledigande | Skolforskningsinstitutet

Myndighetschef Lena Adamson begär entledigande

20 Nov 2017

Skolforskningsinstitutets myndighetschef har begärt entledigande från sitt uppdrag från och med 1 februari 2018. Skälet är bristande stöd från regeringen för institutets verksamhet. Regeringen kommer att starta en ny rekrytering inom kort. Under perioden 1 februari och fram till dess ordinarie myndighetschef är på plats kommer det att finnas en tillförordnad myndighetschef vars namn kommer att tillkännages av regeringen inom kort.

Omständigheterna kring utebliven tilldelning av medel för forskningsbidrag för praktiknära skolforskning och därmed förtroende för det kvalificerade arbete som utförs i anslutning till bidragsfördelningen, är ett tungt vägande skäl. – Men även en helt utebliven utökning av institutets förvaltningsbudget i kombination med en del andra frågor har varit avgörande för mitt beslut, säger Lena Adamson.

– Jag är naturligtvis förvånad över det bristande stödet Skolforskningsinstitutet fått för sin verksamhet, trots de stora behov riksdag och regering regelbundet uttrycker och som rör vikten av en utveckling av skolans vetenskapliga grund, fortsätter Lena Adamson.

– Jag lämnar ifrån mig en verksamhet som håller mycket hög kvalitet, institutet har rätt person på varje position. För att verksamheten inte ska förlora tempo i arbetet hoppas jag på en snabb rekrytering av min efterträdare, avslutar Lena Adamson.