Aktuellt | Konferens för forskare och lärare | Skolforskningsinstitutet

Konferens för forskare och lärare

24 Maj 2018

Närmare 200 forskare och lärare, involverade i praktiknära forskning, kommer att delta i konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser.

Skolforskningsinstitutet, forskarskolan Learning Study (JU), Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), Stockholms stad och Stockholms universitet arrangerar 24 maj en konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik.

I takt med att intresset för, och förekomsten av, praktiknära skolforskning ökar, växer behovet av att diskutera kvalitetsfrågor när det gäller sådan forskning. Den praktiknära skolforskningen bedrivs ofta i samverkan med lärare i syfte att förbättra/förändra undervisningen. Forskningsdesignerna är intervenerande och omfattar en parallell och ömsesidig utveckling av såväl teori som praktik.

Program för nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik