Aktuellt | Nätverk med utbildningsmyndigheter | Skolforskningsinstitutet

Nätverk med utbildningsmyndigheter

21 Juni 2017

Lena Adamson träffar andra myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Centrala studiestödsnämnden, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- och högskolerådet.