Aktuellt | Ny publikation om vetenskap och beprövad erfarenhet | Skolforskningsinstitutet

Ny publikation om vetenskap och beprövad erfarenhet

27 Februari 2017

Skolforskningsinstitutet ska verka för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Men vad innebär det egentligen?

I den nya publikationen ”Vetenskap och Beprövad Erfarenhet – Skola” reder man ut begreppen. Skolforskningsinstitutet bidrar med en av texterna, kapitel 2 ”Undervisning på vetenskaplig grund – Vad är det?”

Skriften har tagits fram inom forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VBE). Deltagarna i programmet representerar Lunds universitet, Malmö högskola och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i Sverige, Carnegie Mellon University och Harvard Medical School i USA samt University of Leeds i Storbritannien och knyter samman forskare från områdena filosofi, psykologi, kognitionsvetenskap, juridik, medicin och företagsekonomi.

Läs mer om forskningsprogrammet VBE