Aktuellt | Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar | Skolforskningsinstitutet

Ny rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar

17 Mars 2022

Lärares erfarenheter av att använda forskning för undervisning

Rapporten bygger på en enkät- och intervjuundersökning om verksammas erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning – tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar