Aktuellt | Ökat förvaltningsanslag | Skolforskningsinstitutet

Ökat förvaltningsanslag

20 Sept 2023

Regeringen föreslår i budgeten för 2024 ett tillskott på vårt förvaltningsanslag med 10 miljoner kronor för 2024 för att öka tillgången och tillgängligheten till relevant och praktiknära forskning. För 2025 respektive 2026 föreslås ett tillskott jämfört med idag på 20 miljoner kronor.

– Det är en välkommen förstärkning av våra resurser som innebär att vi kan växla upp produktionen av forskningssammanställningar och att vi nu dessutom får en möjlighet att utveckla ytterligare tjänster till stöd för de verksamma inom förskola och skola, säger Eva Wallberg, vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet.