Aktuellt | Om regeringens satsning på praktiknära skolforskning | Skolforskningsinstitutet

Om regeringens satsning på praktiknära skolforskning

10 Mars 2017

Regeringen har nyligen beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att inom ramen för en försöksverksamhet bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor.

Skolforskningsinstitutet ser positivt på att regeringen ser vikten av att prioritera det område som är institutets ansvarsområde – den praktiknära skolforskningen. Vi utgår samtidigt från att institutets erfarenhet och kompetens inom området kommer att tas tillvara i detta arbete.

Skolforskningsinstitutet har till exempel utvecklat en modell för granskning och bedömning som används för de projekt som söks inom ramen för institutets forskningsanslag. Modellen bygger på att lärosäten och skolor bedriver forskning i samarbete med varandra. Vetenskaplig kvalitet och professionsrelevans viktas lika. Det är dessutom av högsta vikt att denna typ av forskning håller lika hög kvalitet som forskning av annan karaktär. A och O är då att en gedigen konkurrensutsättning med relevanta och väl genomarbetade kvalitetskriterier sker.

Den modell vi utvecklat erbjuder vi gärna de lärosäten som regeringen nu satsar på, att ta del av och använda. Jag kommer att kontakta dessa lärosäten för en diskussion. Samma erbjudande kommer i framtiden att gälla även för andra lärosäten eller lärosäteskonstellationer och jag ser fram emot att föra en dialog med både lärosäten och skolans huvudmän om hur vi bäst kan utveckla detta tillsammans.

Lena Adamson
Myndighetschef