Aktuellt | Ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag | Skolforskningsinstitutet

Ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag

18 April 2016

Professor Mikael Alexandersson, professor vid Göteborgs universitet och tidigare rektor vid Högskolan i Halmstad har accepterat erbjudandet om att vara ordförande i beredningsgruppen för Skolforskningsinstitutets forskningsanslag.

Vi är mycket glada över att få Mikael Alexandersson med sin gedigna erfarenhet på området, som beredningsgruppens ordförande, säger direktör Lena Adamson.

Skolforskningsinstitutet arbetar nu vidare med att rekrytera övriga medlemmar i beredningsgruppen. Beredningsgruppens uppgift är att granska och bedöma de inkomna ansökningarnas vetenskapliga kvalitet.

Institutet arbetar även med att rekrytera en panel av förskollärare och lärare som ska vara delaktiga i bedömningsprocessen av ansökningarna.

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslutar därefter om vilka forskningsprojekt som får medel beviljade. Beslut kommer att fattas under hösten.

Professor Mikael Alexandersson