Aktuellt | Per Thullberg vikarierande direktör | Skolforskningsinstitutet

Per Thullberg vikarierande direktör

7 Dec 2017

1 februari 2018 tillträder Per Thullberg som Skolforskningsinstitutets vikarierande direktör. Per var regeringens utredare för tillskapandet av Skolforskningsinstitutet och har bred erfarenhet av utbildningssektorn från bl a Högskoleverket, Södertörns högskola och Skolverket.

– Jag är glad att Per accepterade erbjudandet, han är väl insatt i institutets verksamhet och kommer att vara en stabil kraft under rekryteringsprocessen av en ny myndighetschef, säger Lena Adamson.

Regeringens pressmeddelande