Aktuellt | Personuppgiftsincident på våra webbplatser | Skolforskningsinstitutet

Personuppgiftsincident på våra webbplatser

9 Mars 2021

Vi vill uppmärksamma webbplatsbesökare på att vi har använt analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatserna skolfi.se och skolforskningsportalen.se. Fram till 4 mars 2021 var funktionen för anonymisering av IP-nummer inte aktiverad i Google Analytics. Felet är nu åtgärdat och IP-nummer anonymiseras från och med eftermiddagen 4 mars 2021.

Vi beklagar de eventuella besvär som detta kan ha inneburit för besökare på webbplatserna. Incidenten har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs om skolfi.se och om skolforskningsportalen.se.