Aktuellt | Poddavsnitt om lärares forskningsanvändning | Skolforskningsinstitutet

Poddavsnitt om lärares forskningsanvändning

20 Sept 2022

I poddavsnittet diskuterar vi lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi pratar också om hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning och om vad det innebär att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap.

Lyssna på Skolforskningspodden