Aktuellt | Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt | Skolforskningsinstitutet

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt

30 April 2024

I den nya rapporten i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar presenteras artiklar om nio av de forskningsprojekt som institutet har finansierat sedan 2016. Artiklarna har sitt ursprung i presentationer vid symposiet Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar som vi arrangerade i november 2022.

De nio projekten i rapporten är inriktade på vitt skilda forskningsfrågor, skolämnen eller andra perspektiv, skolformer och åldersgrupper och artiklarna kan därmed läsas utifrån olika intressen. Med rapporten vill vi ge förskollärare, lärare och forskare möjlighet att få en inblick i projektens resultat, men även ta del av den praktiknära forskningens möjligheter och utmaningar.

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt finns att läsa och ladda ner som pdf på vår webbplats.