Aktuellt | Lek i förskolan maj -18 | Skolforskningsinstitutet

Lek i förskolan maj -18

28 Maj 2018

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lek i förskolan har möte 28 maj för att arbeta med analys och översiktens syntes.