Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

27 Februari 2018

Projektgruppen som arbetar med en systematisk översikt om läsförståelse och undervisning om lässtrategier träffas. Läs mer om översikten och nuläget i arbetet.