Aktuellt | Regeringen har utsatt det vetenskapliga rådet | Skolforskningsinstitutet

Regeringen har utsatt det vetenskapliga rådet

28 Juni 2016

Regeringen har utsett det vetenskapliga rådet vid Skolforskningsinstitutet. Ledamöterna har ett förordnande från och med 1 juli 2016 till och med 30 juni 2019.

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelning av medel för sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa.

Det vetenskapliga rådet har följande sammansättning.

Ordförande

Professor Mara Westling Allodi

Övriga ledamöter

Docent Lena Adamson, direktör vid Skolforskningsinstitutet

Professor Sven Bölte

Professor emerita Ingrid Carlgren

Professor Lazaro Moreno Herrera

Professor Caroline Liberg

Docent Monica Nilsson

Førsteamaneuensis/Associate Professor Tine Prøitz

Professor Andreas Ryve

Professor Jonas Vlachos