Aktuellt | RUC nätverksmöte | Skolforskningsinstitutet

RUC nätverksmöte

16 Nov 2017

Det nationella RUC-nätverket, dvs. regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning möts i Stockholm 16 november. Lena Adamson talar om Skolforskningsinstitutets verksamhet.

Programmet för den nationella RUC-träffen kan läsas som pdf.