Aktuellt | Seminarieträff för förskolechefer och rektorer | Skolforskningsinstitutet

Seminarieträff för förskolechefer och rektorer

Linda Ekström och Johan Samuelsson berättar om Skolforskningsinstitutets verksamhet på temat: Skolforskningsinstitutet en bro mellan skola och vetenskap.

1 Sept 2016

Skolforskningsinstitutet deltar även i reflekterande samtal om en skola på vetenskaplig grund tillsammans med Skolverket.

Program