Aktuellt | Skolforskningsinstitutet engagerat i ny internationell tidskrift | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet engagerat i ny internationell tidskrift

25 Januari 2023

Vi har under 2022 deltagit i planeringen för en ny internationell tidskrift inom det utbildningsvetenskapliga området, Nordic Journal of Systematic Reviews in Education.

Tidskriften kommer att ha fokus på systematiska forskningssammanställningar med ett brett anslag inom utbildningsvetenskap. Tidskriften är nu lanserad och har redan öppnat för ansökningar för tidskriftens första nummer. Institutet kommer att följa och bidra till tidskriftens fortsatta etablering och även granska bidrag inom praktiknära skolforskning.

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education