Aktuellt | Skolforskningsinstitutet - till nytta för skolan? | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet – till nytta för skolan?

Mats Miljand, utvecklingsstrateg, presenterar Skolforskningsinstitutet vid Regionalt utvecklingscentrum, Göteborgs universitet.

26 Mars 2015

Huvudsyftet med mötet är att diskutera utmaningar, behov och möjligheter när det gäller en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kl. 13.00 – 16.30 Lyktan, Wallenberg konferenscentrum, Medicinaregatan 20, Göteborg.