Aktuellt | Skolriksdagen 2015 | Skolforskningsinstitutet

Skolriksdagen 2015

29 April 2015

Den 27-28 april medverkade Skolforskningsinstitutet på Skolriksdag 2015, som arrangeras av SKL och är en viktig mötesplats för rektorer, skolledare och skolpolitiker från hela landet. Skolriksdagen 2015 ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Skolriksdagen 2015 stora scenenSveriges Kommuner och Landsting arrangerade för femtonde gången sedan 1989 Skolriksdagen, som i år hade fokus på hur vi kan skapa förutsättningar för en bra och kreativ skola, skickligt ledarskap och elevernas lärande. Under två dagar samlades politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet för att diskutera skolans framtidsfrågor. Skolforskningsinstitutet deltog på de olika seminarierna och i vår utställningsmonter berättade vi om Skolforskningsinstitutets uppdrag samt presenterade institutets pågående projekt.

Eva Wallberg och Eva Bergman i Skolforskningsinstitutets monter.Skolforskningsinstitutets monterDet kom många trevliga och nyfikna besökare till Skolforskningsinstitutets monter. Ett mycket bra tillfälle för oss på den nya myndigheten att få berätta om vårt uppdrag för många av de 2300 deltagarna från hela landet. Vi kan konstatera att det var en mycket välarrangerad konferens med många intressanta föreläsningar.