Aktuellt | Systematiska översikter presenteras | Skolforskningsinstitutet

Systematiska översikter presenteras

20 Okt 2017

Inom kort kommer Skolforskningsinstitutet presentera de första systematiska översikterna. Båda berör matematikundervisningen men har skilda inriktningar. 31 oktober presenteras Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och 14 november presenteras Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare består av två delar, en del om förskolan och en del om skolan.

– Det är med glädje som jag nu ser de färdiga översikterna, säger Skolforskningsinstitutets chef Lena Adamson. Det har inneburit mycket arbete för många inblandade att producera översikterna samtidigt som metoderna utvecklas. Det har varit en spännande process som lett till goda resultat, fortsätter Lena Adamson.

– Min förhoppning är att många lärare som undervisar i matematik ska ha nytta av dessa översikter där lärare och elever står i fokus, säger Lena Adamson.

De nya översikterna kommer att publiceras på Skolforskningsinstitutets webbplats.