Aktuellt | Träff med försöksverksamheten | Skolforskningsinstitutet

Träff med försöksverksamheten

31 Maj 2017

Lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet möts i Stockholm 1-2 juni. Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där lärare på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets kommande systematiska översikter.