Aktuellt | Uppstartsmöte för institutets försöksverksamhet | Skolforskningsinstitutet

Uppstartsmöte för institutets försöksverksamhet

Skolforskningsinstitutet samlar lärare i myndighetens försöksverksamhet för ett uppstartsmöte.

29 Aug 2016

Skolforskningsinstitutet bygger upp en försöksverksamhet där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets kommande översikter.

Skolchefer i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk har fått lämna förslag på lämpliga lärare i den här första omgången.