Aktuellt | Uppstartsmöte | Skolforskningsinstitutet

Uppstartsmöte

19 Februari 2018

Projektgruppen som ska arbeta med den systematiska översikten som vänder sig mot vuxenutbildningsområdet har uppstartsmöte.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg