Aktuellt | Utlysning av forskningsbidrag öppnar 17 mars | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag öppnar 17 mars

3 Februari 2021

Skolforskningsinstitutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022. Det innebär ett utökat utrymme redan för 2021 års ordinarie utlysning, med möjlighet att bevilja cirka dubbelt så många projekt som föregående år. Just detta år finns dessutom ett utrymme för en tvåårig extra utlysning parallellt med den ordinarie treåriga utlysningen.

Läs om vår forskningsfinansiering.