Aktuellt | Utlysning av forskningsbidrag | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag

14 Mars 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnar 14 mars kl. 14.00 och stänger 9 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomfö­rande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveck­ling och lärande.

Utlysning av forskningsbidrag 2018