Aktuellt | Utmaningar för en svensk skola i världsklass | Skolforskningsinstitutet

Utmaningar för en svensk skola i världsklass

Den 21-22 mars arrangerar SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle en skolpolitisk konferens med syftet att samla Sveriges främsta skolforskare för två dagars kunskapsbaserad dialog om utmaningar och framtidsvisioner för det svenska utbildningssystemet. De inbjudna forskarna kommer från flera olika discipliner, bland annat nationalekonomi, pedagogik och historia.

21 Mars 2016

På konferensen presenteras två nya forskningsrapporter. Den ena handlar om informationens roll i skolsystemet och är författad av GABRIEL HELLER SAHLGREN, forskare vid London School of Economics och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, och HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.

Den andra rapporten tar ett brett grepp på den svenska skolpolitiken och är författad av JAN-ERIC GUSTAFSSON, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, SVERKER SÖRLIN, professor i miljöhistoria, KTH och JONAS VLACHOS, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Lena Adamson, Skolforskningsinstitutet deltar och kommenterar forskningsrapporterna.

Utmaningar för en svensk skola i världsklass