Aktuellt | Vetenskaplig grund, evidens och beprövad erfarenhet | Skolforskningsinstitutet

Vetenskaplig grund, evidens och beprövad erfarenhet

8 Mars 2017

Skolforskningsinstitutet har bjudit in Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin från Lunds Universitet för att, med utgångspunkt i deras forskningsprojekt, diskutera begreppen vetenskaplig grund, evidens och beprövad erfarenhet.

Vid seminariet, som är internt, medverkar Skolforskningsinstitutets ledning, forskare/projektledare samt projektassistenter.