Ta till sig och producera text via assisterande teknik för elever i grundsärskolan | Skolforskningsinstitutet

Ta till sig och producera text via assisterande teknik för elever i grundsärskolan

Projektets huvudsakliga syfte är att studera hur ett systematiskt användande av assisterande teknik, såsom text-till-tal- och tal-till-texthjälpmedel, kan påverka förmågan för elever inom grundsärskolan att ta till sig (läsa/lyssna) och producera text (skriva/använda taligenkänning).

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Varför är forskningen viktig?

Det föreslagna projektet tar ett viktigt steg i strävan att hitta effektiva lösningar för att hantera läs- och skrivsvårigheter bland barn och ungdomar i allmänhet och för elever inom grundsärskolan i synnerhet.

Hur projektet ska genomföras?

Studien kommer att ha en single-subject-design där enskilda elevers utveckling följs noggrant över tid. Eleverna kommer under en termin att få lära sig att lyssna på och producera text med assisterande teknik. Det handlar om att analysera hur assisterande teknik fungerar för varje enskild elev. Även om utvecklingen kanske inte är så stor för någon elev kan den assisterande tekniken vara betydelsefull.

Projektgrupp

Linda Fälth (projektledare), docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Heidi Selenius, lektor i specialpedagogik, Specialpedagogisk institutionen, Stockholms universitet samt lektor, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Idor Svensson, professor i psykologi, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Staffan Nilson, universitetslektor, Avdelningen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet

Projektet bygger på ett nära samarbete med lärarna på deltagande skolor i Ronneby och Gislaved. Forskare och lärare kommer tillsammans planera insatsen. Lärarna genomför insatsen med eleverna inom ramen för den ordinarie undervisningen.