Skolforskningsinstitutet i Almedalen 2019 | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet i Almedalen 2019

 

Skolgåden i Almedalen, möt oss på Skolgården, webbild_almedalen_SFI

I år hittar du Sveriges fyra skolmyndigheter på vår gemensamma arena för skolfrågor, Skolgården. Du träffar oss vid Hamnplan, plats 231, där vi under två dagar kommer att lyfta aktuella frågor med fokus på skolan.

Alla seminarier på Skolgården som Skolforskningsinstitutet medverkar i kommer att direktsändas via vår Facebooksida. Filmerna kan även ses i efterhand på denna webbsida.

Programblad Almedalen 2019

Skolforskningsinstitutets seminarier

Måndag 1 juli kl. 11.30–12.15: Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut?

Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter? Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

Medverkande:

 • Pontus Wallin, forskare/projektledare, Skolforskningsinstitutet
 • Hanna Sällström Jonasson, rektor, Vuxenutbildningen Gotland
 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 

Tisdag 2 juli kl. 10.15–11.00: Praktiknära skolforskning – för förbättrad undervisning och lärande

Forskningen kring metoder och arbetssätt i undervisningen är idag underutvecklad. Hur kan sådan forskning bidra till att utveckla lärares undervisning och barns och elevers utveckling och lärande?

Medverkande:

 • Karim Hamza, docent, forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
 • Leena Arvanitis, lektor, lärare i biologi och naturkunskap, Blackebergs gymnasium
 • Eva Wallberg, kanslichef, Skolforskningsinstitutet
 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

Skolmyndigheternas gemensamma seminarier

Måndag 1 juli kl. 10.00–11.00: Hur skapar vi en likvärdig skola för alla?

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet?

Medverkande:

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Mattias Ragert, moderator/presschef, Skolverket

Tisdag 2 juli kl. 9.00–9.45: Hur ser elevernas framtid ut i skolan?

Hur kan skolan ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Hur mycket kan elever själva påverka sin skolgång och göra sina röster hörda? Hur gör vi skolan till en trygg plats för alla elever och hur får vi stopp på den växande psykiska ohälsan i skolan?

Medverkande:

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA

Tisdag 2 juli kl. 13.00–14.00: När lärarna blir en bristvara i skolan

År 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare. Lärarbristen påverkar hela samhället och redan nu ser vi effekterna. Hårdast slår den mot skolor i utsatta områden. Hur kan likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen säkras i en situation med för få behöriga lärare?

Medverkande:

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen