Aktuellt | Årets utlysning och covid-19 | Skolforskningsinstitutet

Årets utlysning och covid-19

20 Mars 2020

Skolforskningsinstitutet följer noga utvecklingen av covid-19. Det är vår ambition att 2020 års utlysning ska kunna genomföras som planerat. Vi är dock medvetna om att förutsättningarna för både forskare och skolor skiljer från vad som är normalt vid våra utlysningar. Det gäller även för beredningsarbetet som följer på att utlysningen har stängt, och som vi gör allt för att det ska kunna genomföras på ett professionellt och rättssäkert sätt.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att meddela på vår webbplats www.skolfi.se om villkoren för utlysningen skulle justeras på något sätt med anledning av de rådande förhållandena.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att vara säker på att få den senaste informationen så snart den finns tillgänglig.