Aktuellt | Beslut om forskningsbidrag | Skolforskningsinstitutet

Beslut om forskningsbidrag

24 Okt 2019

På tisdag 29 oktober kl. 10.30 presenterar Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff de projekt som har beviljats forskningsbidrag från årets utlysning. Inriktning på utlysningen är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Pressrum