Aktuellt | Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik | Skolforskningsinstitutet

Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik

9 Februari 2021

Skolforskningsinstitutet har nyligen presenterat en systematisk översikt om hur lärare i samhällskunskap kan stärka elevers kritiska tänkande och källkritik i samhällsfrågor. I studierna som utgör underlag för översikten beskrivs några särskilt viktiga aspekter av undervisningen som har betydelse för att elever ska utveckla förmågor att tänka kritiskt och bedriva god källkritik i samhällskunskap.

Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap