Aktuellt | Metodsamarbete i Oslo | Skolforskningsinstitutet

Metodsamarbete i Oslo

22 Nov 2016

Stora delar av Skolforskningsinstitutet besöker Kunnskapssenter for utdanning i Oslo. På agendan står kunskapsutbyte och metodsamarbete kring systematiska översikter.

Kunnskapssenter for utdanning