Aktuellt | Skolforskningsinstitutets möte med forskningsledarna | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutets möte med forskningsledarna

5 Juni 2018

Skolforskningsinstitutet möter de forskningsledare som beviljades bidrag i 2017 års utlysning.

Information om forskningsprojekten hittar du här.