Aktuellt | Nyhetsbrev nr 61 | Skolforskningsinstitutet

Nyhetsbrev nr 61

24 Januari 2024

Läs om  vår senaste systematiska forskningssammanställning: Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen. Läs också om kommande forskningssammanställningar och vår metod samt om årets utlysning av forskningsbidrag.

Nyhetsbrev nr 61