Aktuellt | Redovisning av uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd | Skolforskningsinstitutet

Redovisning av uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

8 Januari 2024

Skolforskningsinstitutet, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet med uppdraget är att bidra till att förbättra verksammas möjligheter att välja effektiva arbetssätt och insatser, i syfte att elever ska nå utbildningens mål.

Slutredovisning av det gemensamma uppdraget att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd, som gavs i regleringsbrev för 2022.