Aktuellt | Vetenskaplig artikel | Skolforskningsinstitutet

Vetenskaplig artikel

27 Juni 2022

Skolforskningsinstitutet har publicerat en av sina systematiska forskningssammanställningar i en vetenskaplig tidskrift. Studien A systematic review of research on laboratory work in secondary school har i dagarna publicerats i den ansedda tidskriften Studies in Science Education.

Studien, som har gjorts av Niklas Gericke, Per Högström och Johan Wallin, är en vidareutveckling av institutets systematiska översikt Laborationer i naturvetenskapsundervisningen.

– Det är en fantastisk kvalitetsstämpel att vårt arbete på detta sätt kan bearbetas vidare och publiceras i vetenskapliga tidskrifter säger institutets direktör, Camilo von Greiff.

A systematic review of research on laboratory work in secondary school