Finansierade forskningsprojekt 2019

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget 18 miljoner kronor över en treårsperiod. Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 17 lärosäten.

Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Undervisning, bedömning och professionell utveckling.

Forskningsledare: Åsa af Geijerstam, docent, Uppsala universitet

Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik.

Forskningsledare: Johan Lithner, professor, Umeå universitet

Enquiry i SO-undervisningen.

Forskningsledare: Kenneth Nordgren, professor, Karlstads universitet

Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi.

Forskningsledare: Åsa Wedin, professor, Högskolan Dalarna