Aktuellt | Aktuellt Archive | Skolforskningsinstitutet | Page 42

Aktuellt

Skolforskningspodden lanseras

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

Läs mer

Senaste nyhetsbrevet

Läs om Skolforskningsportalen, nya publikationer och kommande systematiska översikter. Senaste nyhetsbrevet

Läs mer

Nyhetsbrev nr 17

Senaste nyhetsbrevet har fokus på systematiska översikter.

Läs mer

I media: intervju med institutets direktör

“Skolbyråkraten vill ha mycket forskning för pengarna”, intervju med Camilo von Greiff i Dagens Samhälle nr 28, 2018.     […]

Läs mer

Finansierade forskningsprojekt 2021

Totalt får 13 projekt finansiering med sammanlagt 51 miljoner kronor för åren 2022–2024. Finansierade forskningsprojekt 2021

Läs mer

Läs, lyssna och inspireras

Välkommen till Skolforskningsportalen – ett verktyg som gör forskningen tillgänglig! Här kan du upptäcka, utforska och lära dig mer om […]

Läs mer

Pressträff sept -18

Feedback i skrivundervisningen är en sammanställning av forskning om hur feedback kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga. Översikten presenteras på fredag 28 september kl. 10.50.

Läs mer
1 40 41 42