Finansierade forskningsprojekt 2020

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget närmare 18 miljoner kronor över en treårsperiod. Vid årets utlysning inkom 83 ansökningar från 22 lärosäten.

Undervisning av formell skriftlig matematisk kommunikation

Projektledare: Ola Helenius, fil.dr, Göteborgs universitet

Effekter av undervisning med innehållsligt och teoretiskt designad gruppdiskussion i matematik och naturvetenskap.

Projektledare: Åke Ingerman, professor, Göteborgs universitet

Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik.

Projektledare: Thomas Nygren, docent, Uppsala universitet

Funktionella läromedel i matematik: Hur samspelet mellan olika teckensystem kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp.

Projektledare: Magnus Österholm, professor, Mittuniversitetet