Finansierade forskningsprojekt 2022 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2022

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja totalt 8 projekt finansiering med sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt
Projektledare: Stig-Börje Asplund, Karlstads universitet
Läskraft
Projektledare: Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet
Motivation i moderna språk (MoMS)
Projektledare: Jonas Granfeldt, Lunds universitet
Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande
Projektledare: Jan Olsson, Mälardalens universitet
Uppgiftsdesign och lärarstöd som främjar elevers matematiska resonemang
Projektledare: Björn Palmberg, Umeå universitet
Studie av uppskalning och modellering av tidig numerisk innovation – SUMI
Projektledare: Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
LäsTecken
Projektledare: Krister Schönström, Stockholms universitet

Årets utlysning

Vår forskningsprofil